Winwide ANBI – Status

 • Naam:
  Stichting WINWIDE IEP en de AlleTonenTafels
 • RSIN of het fiscaal nummer:
  8204-69.725

[Geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en beschermd onder nr. 5842

 • ANBI:

KvK Haaglanden nr. 27337617;
IEP rek.nr. NL06ABNA0471495336
ATT rek.nr NL59ABNA0471524549]

 • Bestuurssamenstelling:
 1. Ogulmus-Brouwer,  voorzitter
  K.W. Mess,  Penningmeester
  Henk van Dijk,  Secretaris